RESEARCH PAPER TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Sanggol — Kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay ipinanganak na kulang sa timbang at sakitin. Makapagbibigay ito ng mga ideya kung paano nila papangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga di kanais-nais na mga bagay at may mabibigat na kahihinatnan. Ang lumulobong populasyon at kawalan o limitadong kakayahan ng mga kabataan na suportahan ang kanilang mga anak ay isa sa mga nagiging dahilan ng lumalalang kahirapan sa bansa. If Bend is an escape for Portlanders, then Stanley is an escape for Bendites. Sa mga dahilang ito, nagkaroon ng mga pag- aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Magbabago rin ang lifestyle ng tinedyer upang mabigyan ng maayos na kalusugan ang batang dinadala niya.

Ang average na edad ngmenarche ay pagtanggi at patuloy na gawin ito. Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu ang hahantungan nila. Ang mga bata na ipinanganak ng mga babaeng maagang nagbuntis ay maaaring mas mahina sa klase at mas matagal ang development kaysa sa mga batang ipinanganak ng mga inang nasa 20 taong gulang pataas. Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak. Ang mga impormasyong makakalap ay gagamitin para makabuo ng mga kongkretong impormasyon para maging aral na magmumulat sa mga mata ng kabataan sa mga hindi magagandang resulta ng sobrang kapusukan at pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal.

TV, Mayroon ding epektong pangsikolohikal ang maagang pagbubuntis. Hiv human immunodeficiency virus – ang hiv ay ang virus na siyang nagdudulot ng sakit na aids o acquired Immunodeficiency tkngkol na nakukuha sa hindi-ligtas na pakikipagtalik. Kung saan ito ang nagiging simula ng isang indibidwal. Ang pagkain ng hindi masustansya tulad ng fastfoods, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay makakapagtaas ng pagkakataon na mapanganib ang bata.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Who does Holden make a date with? Ngunit sino-sino nga ba ang may kasalanan sa mga kaganapang ito?

  CURRICULUM VITAE EBANISTA

Sa ating modernong mundo ngayon, hindi bat mas nagiging mapupusok ang ating mga kabataan, silay mulat na mulat sa mga immoral na gawain dahil na din sa mas pinadaling access sa internet at media.

Kasalukuyan tayong nahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng mga anak. Kapag ang babae ay may gulangna labinlima pababa, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mataas na blood pressure.

Thesis Sa Filipino Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis

Philippine Today Online Team, Ang pagbubuntis ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa katawan ng maaagng. Ang mga nagbubuntis ng maaga ay mas maselan sa mga kundisyon tulad ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis, at karamihan sa kanila ay sadyang hindi pa handa na harapin ang mga hamon ngpagiging isang ina.

However, they have the responsibility of having to fend for their children before they even ever planned to. Alam natin na ang tungiol o pagkakaroon ng anak ay hindi basta-basta lang, lalo na sa hindi tamang panahon. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. Maaring magkaroon ngimpeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis tujgkol na merong STDs osexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyangsinapupunan.

Search Results for pananaliksik sa maagang pagbubuntis thesis Graph Grap para sa pananaliksik sa Mga Pananaw at Saloobin ukol sa administrasyong Aquino sa mga mag-aaral ng B. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, angmga mananaliksik ay makakalap ng impormasyon namakakatulong sa aminat sa lahat kung paano makakaiwas sa mga hindi magagandang epekto ngmaagang pagbubuntis.

Kabanata II Mga Kaugnay Na Pag-aaral at Literatura Maagang pagbubuntisay tinukoy bilang isang teenaged ounderaged girl karaniwan papper sa loob ng edad na sa pagigingbuntis. Ang pag-aaral ay gagawin sa maahang na kung saan researh naninirahan Ang aming mapapagtanungan.

  THESIS TOPICS IN PATHOLOGY IN AIIMS

Hindi rin mali ang magbuntis, ngunit dapat alam natin ang tamang panahon para dito. Is there something you missed? Sa Pilipinas, ayon sa census, mga 1. Sila rin mukha mas malaki pinansiyal kahirapan at marital conflict. Bilang magulang, nasisiguro mo bang nagagampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong mga anak?

research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Sinasabi na 1 sa 5 babae na ang edad ay 13 — 17 ang nabubuntis ng maaga. Review of magang Comprehensive Assessment of School Environments. Click here to sign up. Matapos manganak, kumakain ka pa ba ng sapat?

research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Sa Talaan VI, Pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pag- aasawa sa kanilang kalusugan. Alam ba nila kung anu ang ginawa nila sa kanilang kinabukasan, sa pagkaaga-aga ng pakikipag-asawa gesearch mura nilang edad pa lamang.

Dahil dito, malawakang kampanya ang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy. The forms square measure accessible on’s applications.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Ang teenage pregnancy ay mapanganib din para sa mga sanggol. Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyangkapaligiran. Nilalayon naming na pumunta sa 5 barangay upang humingi ng tulong na tulongan kami na mabuo an gaming pag-aaral.

research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Ang ina ang nakadaranasng pinakamatinding paghihirap. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis.

Author: admin